top of page

Recomanacions de l’ús de les pantalles en temps de la COVID-19

Updated: May 17, 2021
Abans que aparegués aquesta emergència sanitària a causa de la COVID-19, els pediatres i els psicòlegs ja recomanàvem fer un bon ús de les pantalles ( mòbils, tauletes, ordinadors, consoles, etc...) en els nens, nenes i adolescents. Existia la preocupació en alguns pares i mares per l’excés de temps que passaven davant d’elles i ara tot s’ha agreujat des del confinament domiciliari , la reducció de la mobilitat i el teletreball de pares i mares.

Les pantalles són eines molt valuoses que ens permeten treballar, fer gestions, estudiar i relacionar-nos però també són molt addictives. El seu mal ús pot tenir conseqüències per la salut en l'àmbit psicològic com l'aïllament, la irritabilitat, l' agressivitat, la depressió, o la impulsivitat; i físicament problemes visuals, d’obesitat i d’afectació de la son.

Els nens petits han deixat de jugar perquè una pantalla manté una excitació cerebral que el joc normal no pot produir, el joc simbòlic per exemple es torna avorrit i pel seu desenvolupament és molt important.

I què podem fer?

En els nens i nenes

* Abans dels 3 anys no és recomanable la utilització de pantalles.

* Saber a quins jocs o plataformes es connecten i si són adequades a la seva edat.

* No fer àpats amb els dispositius.

* Una hora abans d’anar-se a dormir desconnectar-los.

* Ser coherents, si volem ensenyar un bon ús, els pares i mares hem d’estar desconnectats en moments d’interacció familiar.

* Oferir jugar amb ells i elles a altres coses i fer sortides familiars.

* Compartir i acompanyar-los amb les aplicacions, jocs i xarxes que es diverteixen, llegir un conte online o veure un documental.

* Limitar el seu ús en el temps, només una hora i mitja diària com a màxim.

* Instal.ar mecanismes de control parental


En adolescents

* Conèixer on estan connectats/des.

* Limitar el seu ús durant el dia i la nit. Pactar amb ells/elles les hores de connexió. Es pot desconnectar la wifi si no són responsables en el seu ús.

* Durant la nit els aparells estan desconnectats i fora de les habitacions.

* Pactar les responsabilitats domèstiques que han de realitzar durant el dia.

* Fer els àpats junts, no sols o soles a la seva habitació.

* Fer activitats familiars ( es poden negar els més grans però és bo oferir).


En definitiva és molt important educar en el seu bon ús perquè es fa una prevenció en la salut física i psíquica. Els adults tenim molta responsabilitat respecte a l’adquisició de l’ús responsable de les pantalles en els nostres fills i filles.


Assum García Sánchez

Psicòloga clínica, col·legiada 8.277
6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page