top of page

La respiració del nadó

Updated: Nov 7, 2020


La respiració del seu nounat o nadó de pocs mesos de vida preocupa freqüentment als pares. Són molts els que s'apropen mentre dorm a comprovar si respira correctament. És normal i esperable, pel denominat instint de protecció que tenim els mamífers cap a les nostres cries.

El temut síndrome de mort sobtada fa que els pares estiguin molt pendents de com respira el nadó, sobretot a l'hora de dormir. Ara comentarem algunes de les característiques de la respiració dels nounats i que són diferents dels nens majors o adults:

1. Tenen una respiració irregular: Poden respirar de forma ràpida i profunda i després canvien a una respiració més lenta i superficial, i més tard tornen a inhalar profundament. Fins i tot poden fer sospirs de tant en tant. Aquest tipus de respiració és més freqüent en prematurs.

2. Tenen respiració nasal: només respiren pel nas seva fisología ho afavoreix (el seu paladar tou es troba molt a prop de l'epiglotis i es produeix una selladura gairebé completa dels viaductes d'aire dins de la boca9. El nas regula la humitat i la temperatura de l'aire inspirat i serveix de filtre per a agents nocius. el que afavoreix que l'aire arribi als pulmons humit i calent afavorint l'intercanvi de gasos (oxigen per diòxid de carboni).

Els nadons són respiradors nasals el que els permet menjar / mamar i estar respirant. Si tenen el nas tapat i estan cominendo no pot entrar l'aire. El que fa que interrompi la seva ingesta i aquest inquiet. Els rentats nasals són molt importants abans de les preses, per facilitar la respiració mentre el nadó menja.

Als sis mesos el seu sistema respiratori canvia i permet el nadó començar a respirar també per la boca (els músculs de la llengua, la cara i el paladar es desenvolupen, l'epiglotis es desplaça cap avall per separar-se de l'paladar tou i deixar més espai, i poden començar a respirar per la boca).

3. Respiren més ràpid que els adults: el ritme de respiració és més ràpid que en els adults. La freqüència respiratòria sol estar entre 40 i 60 respiracions per minut, mentre que un adult respira al voltant de 20 vegades per minut. Després d'un episodi de plor o si el nadó està agitat, és normal que la respiració sigui més ràpida.

4. Presenten pauses en la respiració: tenen períodes durant els quals deixen de respirar de 5 a 15 segons i després tornen a respirar per si mateixos. Això es coneix com respiració periòdica o cíclica, que és un patró respiratori normal en els nadons (molt habitual en prematurs), sense repercussió cardiocirculatòria i amb recuperació espontània. Tot això es deu al fet que durant el son, la pressió sanguínia, el ritme cardíac i la respiració s'alenteixen, produint petites pauses en la respiració.

Aquestes pauses normals han de diferenciar d'una apnea patològica, que és tot episodi d'absència de flux respiratori de durada superior a 20 segons.

5. Són freqüents els roncs: sobretot si els bebès tenen un refredat, que pot obstruir les vies respiratòries. No és preocupant i desapareix quant passa el refredat. És important mantenir el nas neta, fent rentats nasals freqüents amb sèrum fisiològic.

Però en alguns casos (aproximadament el 20% dels nens que ronquen) el ronc és el primer símptoma d'un trastorn respiratori de la son més greu, la síndrome d'apnea-hipopnea de la son. En aquests casos, el ronc va acompanyat de símptomes com deixar de respirar durant 20 segons o més, o que el nadó sembli "lluitar" per la nit, que suï molt o adopti postures estranyes a l'dormir.

Quan hem de preocupar? Senyals d'alerta Davant els senyals consultar a l'pediatre, anar a centre mèdic:

• Si deixa de respirar per 20 segons o més.

• Si notes que els llavis, la llengua, la cara o el tronc es tornen blaus.

• Si notes un ritme de respiració molt elevat: més de 60 respiracions per minut

• Si respira amb dificultat: panteix, ofec, sorolls, s'enfonsen les costelles.

• Si sospites que el teu fill ha deixat de respirar, el mous i no respon, crida a emergències i comença la maniobra de reanimació cardiopulmonar (RCP) mentre arriben els sanitaris.


La respiración del bebé

La respiración de su recién nacido o bebé de pocos meses de vida preocupa frecuentemente los padres. Son muchos los que se acercan mientras duerme comprobar si respira correctamente. Es normal y esperable, por el denominado instinto de protección que tenemos los mamíferos hacia nuestras crías.

El temido síndrome de muerte súbita hace que los padres estén muy pendientes de cómo respira el bebé, sobre todo a la hora de dormir. Ahora comentaremos algunas de las características de la respiración de los recién nacidos y que son diferentes de los niños mayores o adultos:

1. Tienen una respiración irregular: Pueden respirar de forma rápida y profunda y luego cambian a una respiración más lenta y superficial, y más tarde vuelven a inhalar profundamente. Incluso pueden hacer suspiros de vez en cuando. Este tipo de respiración es más frecuente en prematuros.

2. Tienen respiración nasal: sólo respiran por la nariz su Fisología lo favorece (su paladar blando se encuentra muy cerca de la epiglotis y se produce una selladura casi completa de los viaductos de aire dentro de la boca9. La nariz regula la humedad y la temperatura del aire inspirado y sirve de filtro para agentes nocivos. lo que favorece que el aire llegue a los pulmones húmedo y caliente favoreciendo el intercambio de gases (oxígeno por dióxido de carbono).

Los bebés son respiraderos nasales lo que les permite comer / mamar y estar respirando. Si tienen la nariz tapada y están cominendo no puede entrar el aire. Lo que hace que interrumpa su ingesta y este inquieto. Los lavados nasales son muy importantes antes de las tomas, para facilitar la respiración mientras el bebé come.

A los seis meses su sistema respiratorio cambia y permite el bebé comenzó a respirar también por la boca (los músculos de la lengua, la cara y el paladar se desarrollan, la epiglotis se desplaza hacia abajo para separarse del paladar blando y dejar más espacio, y pueden empezar a respirar por la boca).

3. Respiran más rápido que los adultos: el ritmo de respiración es más rápido que en los adultos. La frecuencia respiratoria suele estar entre 40 y 60 respiraciones por minuto, mientras que un adulto respira alrededor de 20 veces por minuto. Después de un episodio de llanto o si el bebé está agitado, es normal que la respiración sea más rápida.

4. Presentan pausas en la respiración: tienen períodos durante los que dejan de respirar de 5 a 15 segundos y luego vuelven a respirar por sí mismos. Esto se conoce como respiración periódica o cíclica, que es un patrón respiratorio normal en los bebés (muy habitual en prematuros), sin repercusión cardiocirculatoria y con recuperación espontánea. Todo esto se debe a que durante el sueño, la presión sanguínea, el ritmo cardíaco y la respiración se ralentizan, produciendo pequeñas pausas en la respiración.

Estas pausas normales deben diferenciar de una apnea patológica, que es todo episodio de ausencia de flujo respiratorio de duración superior a 20 segundos.

5. Son frecuentes los ronquidos: sobre todo si los bebés tienen un resfriado, que puede obstruir las vías respiratorias. No es preocupante y desaparece en cuanto pasa el resfriado. Es importante mantener la nariz limpia, haciendo lavados nasales frecuentes con suero fisiológico.

Pero en algunos casos (aproximadamente el 20% de los niños que roncan) el ronquido es el primer síntoma de un trastorno respiratorio del sueño más grave, el síndrome de apnea-hipopnea del sueño. En estos casos, el ronquido va acompañado de síntomas como dejar de respirar durante 20 segundos o más, o que el bebé parezca "luchar" por la noche, que sude mucho o adopte posturas extrañas al dormir.

Cuando tenemos que preocuparnos? Señales de alerta

Ante las señales consultar al pediatra, ir a centro médico:

• Si deja de respirar por 20 segundos o más.

• Si notas que los labios, la lengua, la cara o el tronco se vuelven azules.

• Si notas un ritmo de respiración muy elevado: más de 60 respiraciones por minuto

• Si respira con dificultad: jadeo, ahogo, ruidos, se hunden las costillas.

• Si sospechas que tu hijo ha dejado de respirar, lo mueves y no responde, llama a emergencias y comienza la maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras llegan los sanitarios.


21 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page