top of page

MENINGITIS I VACUNES

Updated: May 17, 2021Quan un sent parlar de meningitis té la idea que és una malaltia greu.

La meningitis és una inflamació de les membranes que envolten el cervell i la medul·la espinal. Aquesta inflamació normalment és deguda a una infecció per un patogen (virus, bacteri i altres).

Els símptomes, que presenten els afectats de meningitis, normalment són febre, mal de cap, malestar general, vòmits, dolors musculars, més endavant rigidesa de clatell entre d'altres. Davant aquests símptomes hem d'acudir a urgències d'un centre mèdic.

Les meningitis virals com el seu nom indica són causades per virus i encara que de vegades poden ser greus o molt greus, normalment no són tan greus com les bacterianes. Aquest tipus de meningitis són més freqüents que les bacterianes, amb uns 7 casos cada 100.000 habitants.

Incidirem en les meningitis bacterianes perquè encara que siguin molt menys freqüents, fins i tot infreqüents, poden ser molt greus, causant amputacions de grans membres (braços, cames), sordesa o retard cognitiu i fins hi tot a mort. La incidència d'aquestes no arriba a 1 cas cada 100.000 habitants però això no deixa de ser només una estadística perquè pots ser tu el cas i quan t'afecta a tu o al teu fill passa ser el més important i et trobes en una greu situació.

El bacteri que causa amb més freqüència meningitis bacterianes a l'edat pediàtrica és el meningococ. Aquest també pot ser el causant d'infeccions en tot l'organisme que es coneixen com sèpsia i per això moltes vegades es parla de malaltia meningocòccica. Hi ha diversos tipus o serogrups de meningococs (serogrup B, serogrup W, serogrup C, serogrup I, serogrup A) i això fa que per combatiros també tinguem diversos tipus de vacunes.


Anem a parlar d'aquests serogrups i les vacunes de les que disposem:


Meningococ B

El serogrup més freqüent fins a la data és el meningococ B però tot i així vull remarcar que la malaltia meningococ B no és freqüent però si molt greu (mortalitat aproximada 10% i un risc de seqüeles permanents de l'20-30% entre els supervivents com sordesa, amputacions, hidrocefàlia, insuficiència renal).


La incidència a Espanya és de 0,30 casos per cada 100.000 persones i per any (dades de l'2017-2018). Les taxes més altes van correspondre als menors de 5 anys (amb una incidència de 5.85 casos per cada 100.000 habitants en menors d'un any, d'aquí la importància de vacunar com més aviat) i amb un altre pic en adolescents (15-19 anys).

Gràcies a les vacunes els casos de serogrup B van descendint cada any a Espanya.

Vacuna meningococ B

Tenim dues vacunes, cap d'elles està finançada per la seguretat social.

Bexsero: es pot administrar a partir dels 2 mesos de vida i d'aquí en endavant.

Trumenba: A partir dels 10 anys (2 dosis separades per 6 mesos). És una vacuna enfront de meningococ B àmpliament coneguda ja als Estats.

És a dir, que si el teu fill té 10 anys o més o i no ha estat vacunat, disposes de dues vacunes: Trumenba i Bexsero.

El Comitè Assessor de vacunes de l'Associació Espanyola de Pediatria recomana vacunar tots els nens. Es recomana, si es pot, fer-ho aviat, als 3 mesos: QUAN ABANS ESTIGUI VACUNAT, ABANS ESTARÀ PROTEGIT.
Meningococ C

Fins a l'any 2001 era el més freqüent de tots els serogrups. Va ser llavors que vam començar la vacunació enfront el meningococ C. Aquesta vacuna està inclosa dins el calendari vacunal finançat i s'administra als 4 mesos, 12 mesos i 12 anys.

L'estratègia de vacunació ha estat tan eficaç que les taxes de meningitis per meningococ C han disminuït dràsticament a tot el món.
Meningococ W i Y

Els meningococs W i Y han anat duplicant i triplicant el nombre de casos en els darrers 2-3 anys.

Van començar a adquirir importància en l'any 2000 quan es va produir un brot epidèmic en relació amb el peregrinatge anual a la Meca. I des d'aleshores s'han descrit diversos brots de meningococ W i epidèmies en diversos països així que la vacuna tetravalent enfront de l'Meningococo A, C, W, I està inclosa en calendari vacunal a Anglaterra, Estats Units, Canadà i altres. És obligatòria a l'Aràbia Saudita a tots els pelegrins a la Meca i imprescindible si vas a l'Àfrica Subsahariana.

Meningococ W i Y a Espanya:

La incidència de meningococ W i I, a Espanya, és baixa tot i que estem davant d'un preocupant augment en el nombre de casos en els darrers 5 anys.

Vacuna meningococ W, Y i A

Existeix aquesta vacuna a Espanya amb 2 noms comercials Nimenrix (a partir de les 6 setmanes de vida) i Menveo (a partir dels 2 anys)

Nimenrix i Menveo, es poden adquirir en farmàcies a un preu de 54 euros.


Cada vegada és més freqüent substituir la dosi de meningitis C dels 12 anys per la vacuna tetravalent Men ACWY.


A dia d'avui ens trobem que la sanitat depèn de cada comunitat autònoma i aquesta vacuna ha estat inclosa (finançada) a el calendari vacunal d'algunes comunitats i en altres no. I que en algunes comunitats es posa als 12 mesos i en altres als 12 anys. Esperem que en un futur pròxim hi hagi un consens comú en l'administració d'aquesta vacuna i en el moment d'administració.

A tall de resum, em sumo a l'opinió d'una immensa majoria dels pediatres que encara que la malaltia meningocòccica és poc freqüent, l'impacte en les famílies és tan gran (10% de mortalitat i 20-30% de seqüeles greus i molt greus ) que hauria d'incloure la vacuna enfront tots els serogrups en calendari i que mentrestant les famílies que poden fer front a aquest cost econòmic vacunin els seus fills.


7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page