top of page

La Vitamina D durant el primer any de vida

Updated: Nov 7, 2020

La vitamina D és una proteïna que, entre moltes altres funcions, promou l’absorció intestinal de calci i fosfat, necessari pel correcte creixement dels nadons i dels nens. Si no es tenen nivells adequats d’aquesta substància de ben petit pot afavorir l’aparició d’importants problemes a la infància (raquitisme, alteració del creixement) i l’edat adulta, sobretot gent gran (osteoporosi, augment del risc de caiguda i augment del nombre de fractures).

Molts estudis relacionen la vitamina D amb un bon funcionament de les defenses (estat immunitari) i amb una bona salut cardiovascular. D’aqui radica la importància de tenir un nivells adequats de vitamina D. El 80% de la vitamina D la fabriquem gràcies a la llum ultraviolada del sol i un 20% a través de l’alimentació (peix blau, làctics, ous, cereals, etc). Es recomana una exposició de 5 minuts diaris a un 25% del cos o de 15 minuts 3 cops a la setmana, a hores de no màxima insolació (evitar de les 11 a les17h). Alguns estudis indiquen que la crema protectora solar no altera la fabricació de vitamina D.

En resum per tenir nivells adequats de vitamina D:

· Exposició al sol 5 minuts/dia o 15 minuts 3 cops per setmana (evitar hores màxima insolació).

· Ingesta aliments rics en vitamina D (peix blau, làctics, cereals, ou, etc)

· En lactants menors 1 any suplementar amb 400 U/dia

· Ús de cremes protectores solars (mínim 50 en nens).La Vitamina D durante el primer año de vida

La vitamina D es una proteína que, entre otras muchas funciones, promueve la absorción intestinal de calcio y fosfato, necesario para el correcto crecimiento de los bebés y de los niños. Si no se tienen niveles adecuados de esta sustancia muy pequeño puede favorecer la aparición de importantes problemas en la infancia (raquitismo, alteración del crecimiento) y la edad adulta, sobre todo gente mayor (osteoporosis, aumento del riesgo de caída y aumento del número de fracturas).

Muchos estudios relacionan la vitamina D con un buen funcionamiento de las defensas (estado inmunitario) y con una buena salud cardiovascular. De aquí radica la importancia de tener un niveles adecuados de vitamina D. El 80% de la vitamina D la fabricamos gracias a la luz ultravioleta del sol y un 20% a través de la alimentación (pescado azul, lácteos, huevos, cereales , etc). Se recomienda una exposición de 5 minutos diarios a un 25% del cuerpo o de 15 minutos 3 veces a la semana, a horas de no máxima insolación (evitar de las 11 a les17h). Algunos estudios indican que la crema protectora solar no altera la fabricación de vitamina D.

En resumen para tener niveles adecuados de vitamina D:

· Exposición al sol 5 minutos / día o 15 minutos 3 veces por semana (evitar horas máxima insolación).

· Ingesta alimentos ricos en vitamina D (pescado azul, lácteos, cereales, huevo, etc)

· En lactantes menores 1 año suplementar con 400 U / día

· Uso de cremas protectoras solares (mínimo 50 en niños).
9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page